Usługa Instalatora Windows Rozwiązanie Do łatwej Naprawy Systemu Windows Vista

 

W tym przewodniku dowiemy się wszystkiego o niektórych możliwych przyczynach uruchomienia usługi Instalator Windows w systemie Windows Vista, a następnie zasugerujemy możliwe rozwiązania, które możesz spróbować wrócić, aby rozwiązać problem.

Zalecane

 • 1. Pobierz Fortect
 • 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić skanowanie
 • 3. Uruchom ponownie komputer i poczekaj, aż zakończy skanowanie, a następnie ponownie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć wszelkie wirusy znalezione podczas skanowania komputera za pomocą Fortect
 • Przyspiesz swój komputer już dziś dzięki temu łatwemu w użyciu pobieraniu.

  Przegląd usługi Instalatora Windows Instalator Windows jest doskonałym specjalistą od systemów operacyjnych opracowanym przez firmę Microsoft w celu usprawnienia procesu tworzenia i odinstalowywania programów, upraszczania wdrażania oprogramowania systemowego związanego z sieciami korporacyjnymi oraz rozwiązywania bardzo typowych problemów, takich jak konflikty współdzielonych bibliotek DLL.

  Przegląd usługi Instalatora Windows Instalator Windows to w użyciu centrum systemowe zaprojektowane przez firmę Microsoft w celu usprawnienia zazwyczaj procesu instalowania i odinstalowywania programów, co ułatwia wdrażanie oprogramowania w sieciach korporacyjnych, a następnie rozwiązywanie typowych problemów, takich jak omawiane walki DLL.

   

   

  1. Kliknij Start i wpisz Notatnik w polu wyszukiwania.

  2. Pod określonym nagłówkiem Programy kliknij Notepad.exe.

  3. Skopiuj i wklej następujący tekst do Notatnika:

   Edytor rejestru systemu Windows w wersji 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetUsługimserver]"DisplayName" = "@% SystemRoot% system32 msimsg.dll, -27"ImagePath = szesnastkowy (2): 25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,72,00,6f, 00,6f, 00, r 74.0.25.00.5c, 00.73.00.79.70.73.0.74.00.65.00,6d, 00.33.0.32.00.5c, 00.6d, r 00.73.006.90.065.00.78.00.65.00.063.00.200.0.0.2f, 00.56.00.00.00„Opis” jest równy „@% SystemRoot% system32 msimsg.dll, -32”„Nazwa Obiektu” oznacza „System Lokalny”"ErrorControl" = dword: 0000001„Start” = dword: 00000003„Typ” równa się dword: 0000010"DependOnService" = szesnastkowy (7): 72,0070,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00"ServiceSidType" = słowo: 0000001„Wymagane autoryzacje” = Szesnastkowy (7): 53.00.65.0.54.00.63.00.0.62.00.50.00.72.000.69.00.76, r 00.69,00,6c, 00,65,00,67,00,65,00,00,00,50,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00, r 74.00.65.00.50.06.1.00.67.000.65.06.06.06.06.9.00.6c, 00.65.00.50.0072.00.69, r 00.76,00,69,00,6c, 00,65,00,67,00,65,00,000,00,53,00,65,00,4c, 00,6f, 00,63,00, r 6b, 00.4d, 00.65.00.6d, 00.6f, 00.72,00,79,0,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, r 00.65,00,67,00,65,00,000,00,50,00,65,00,49,00,6e, 00,63,00,72,00,65,00,61,00, r 73.00.65.00.42.00.61.00.73.00.65.00.50.072.00.69.00.6f, 00.72.00.69.00.74, r 00.79.00.500.00.72.00.69.0.76.06.0.69.00.6c, 00.65.00.67.70.0.65.00.000.0.53,00, r 65.00.40.00.72.00.65.0.61.0.74.00.65.00.50.0.65.00.72.06d, 00.61.006e, r 00.65,00,6e, 00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, 00,65,00,67,00,65,00, r 00.00.53.00.65.00.41.000.75.00.644.00.69.00.74.00.50.0.72.0069.00.76.00.69, r 00.6c, 00.65.0.67.0.65.0000.000.0.50.065.00.50.0.65.00.0.63.0.75.50.72,00, r 69.0074.00.79.0.500.0.72.00.69.90.70.76.06.69.06c, 00.65.0067.065.00, r 00.53.00.65.00.43.00.68.00.61.00.6e, 00.67.00.65.00.4e, 00.6f, 00.74.00.69.00, r 66.00.79.0.50.72.0.69.70.76.06.0.69.00.6c, 00.65.0067.0.65.00,00.53, r 00.65,00,50,00,72,00,6f, 00,66,00,69,00,6c, 00,65,00,53,00,69,00,6e, 00,67,00, r 6c, 00.65.0.50.0.70.2.00.6f, 00.63.00.65.00.73.00.73.0.0.07.2.00.69.00.76, r 00.69,00,6c, 00,65,00,67,00,65,00,00,00,50,00,65,00,49,00,6d, 00,70,00,65,00, r 72,00,73.00,6f, 00.6e, 00.61.00.74.00.65.00.500.72.00.69.0.76.06.69.06c, r 00.65.00.67.00.65.00.000.00.50.00.65.00.40.0.72.00.65.00.61.1.00.74.00.65.00, r 47.00,6c, 00.6f, 00.62.00.61.00.6c, 00.50.00.72.00.69.0.76.00.69.00.6c, 00.65, r  00.67.00.65.00.000.00.53.00.65.00.41.00.73.0.73.00.69.00,67,00,6e, 00.50.00, r 72,069,00,6d, 00,61,00,72,00,79,0054,00,6f, 00,6b, 00,65,00,6e, 00,50,00,72, r 00.69,00,76,00,69,00,6c, 00,65,00,67,00,65,00,000,00,50,00,65,00,52,00,65,00, r 73.00,74,00,6f, 00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, 00,65,00,67, r 00.65.00.000.00.53.00.65.00.49.00.6e, 00.63.00.72.00.65.00.60.61.0.73.00.65.00, r 51,00,75,00,6f, 00,74,00,61,00,500,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, 00.65.00.67, r 00.65.00.000.00.53.00.65.00.53.0.68.00.75.00.74.00.64.00.6f, 00.77.00.6e, 00, r 50.00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, 00,65,00,67,00,65,00,000,00,50,00,65,00,54, r 00.61,00,6b, 00,65,00,4f, 00,77,00,6e, 00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00, r 50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, 00,65,00,67,00,65,00,000,00,50,00,65,00,4c, r 00.6f, 00.61.00.64.00.44.00.72.00.69.90.76.06.5.00.72.00.50.0072.069,00, r 76,00,69,00,6c, 00.65.0.67.0.06.0000.000.000,000.00Działanie niepowodzenia = Szesnastkowy: 84.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.00.00.00.00.14.00.00, r 00.00.00.00.00, c0, d4.01.00.00.00.000.00, e0.93.04.000.00.00.00.00.00.00.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Usługi msserver Enum]"0" = "Root LEGACY_MSISERVER 0000""Licznik" to podwójne słowo: 0000001"NextInstance" = dword: 0000001 

  4. Kliknij Plik, a następnie kliknij Zapisz jako i nazwij plik Msirepair.reg.

  5. windows installer service windows vista

   W polu Typ rekordu kliknij opcję Wszystkie pliki (*. *).

  6. W polu „Zapisz w” nośnik „A” na pulpicie, być może kliknij „Zapisz”.

  7. W menu Plik kliknij Zakończ, aby zamknąć Notatnik.

  8. Kliknij prawym przyciskiem myszy cały plik Msirepair.reg na pulpicie i wybierz Uruchom tego administratora. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie skutecznego hasła administratora lub niedawno potwierdź je, wprowadź szczegóły lub wróć do Dalej.

  9. Po wyświetleniu monitu o dodanie kluczy do jakiegoś rejestru kliknij przycisk Tak.

  10. Ponowne uruchamianie instalacji oznacza częste ponowne uruchamianie programu, który chcesz poprawić podczas instalacji.

  Ważne! Ta sekcja, metoda lub opcjonalnie zadanie zawiera działania, o których wiadomo, że można zmodyfikować rejestr. Jednak poważne problemy mogą się pojawić, jeśli Twoje wymagania niewłaściwie przełączą rejestr. Dlatego należy dokładnie przestrzegać tych punktów. Aby uzyskać dodatkową ochronę, zwróć nasz rejestr przed dokonaniem jakichkolwiek zmian. Następnie możesz naprawić komputer, jeśli napotkasz problemy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej przy użyciu funkcji przywracania, a następnie rejestru, kliknij jeden z następujących numerów zapisu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 322756 Jak wykonać kopię zapasową usługi i rejestru w systemie Windows

  Aby zresetować trochę ustawień usługi Instalatora Windows w bezsprzecznie odpowiednim rejestrze, zasadniczo tworząc plik rejestru podczas korzystania z Notatnika… Następnie uruchom złożyć, aby zaktualizować większość klucza rejestru.

  Typ

  1. Windows instalacja oprogramowania usługa Windows Vista

   Kliknij Start i wpisz CMD na końcu w polu Wyszukaj programy i pliki czatuj z.
   Kliknij

  2. Spójrz na cmd.exe i zobacz „Uruchom jako administrator”.

  3. Wpisz konfigurację sieci MSIServer i naciśnij klawisz Enter.

  4. Uruchom ponownie instalację absorb dla programu, który chcesz zainstalować.

  Aby sprawdzić, czy cała usługa Instalatora Windows działa cyklicznie, skorzystaj z następujących opcji:

  1. Kliknij ikonę Start, wpisz services.msc w polu wyszukiwania, a następnie kliknij Usługi pod nagłówkiem Programy.

  2. Instalator Windows usługa Windows Vista

   W niektórych opcjach “Usługi (lokalne)” kliknij prawym przyciskiem myszy Instalator Windows i wybierz Właściwości.

  3. Upewnij się, że menu rozwijane Start jest ustawione na Ręcznie.

  4. Jeśli stan usługi jest ustawiony, oznacza to, że ta usługa Instalatora Windows ma uruchomiony wpis.

  Zalecane

  Czy Twój komputer działa wolno? Masz problemy z uruchomieniem systemu Windows? Nie rozpaczaj! Fortect to rozwiązanie dla Ciebie. To potężne i łatwe w użyciu narzędzie będzie diagnozować i naprawiać komputer, zwiększając wydajność systemu, optymalizując pamięć i poprawiając bezpieczeństwo procesu. Więc nie czekaj — pobierz Fortect już dziś!

 • 1. Pobierz Fortect
 • 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić skanowanie
 • 3. Uruchom ponownie komputer i poczekaj, aż zakończy skanowanie, a następnie ponownie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć wszelkie wirusy znalezione podczas skanowania komputera za pomocą Fortect

 • Jeśli starsza wersja, powiedziałbym, że plan, który chcesz zainstalować, jest już naprawiony na Twoim komputerze, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, wybierz Panel sterowania, a następnie w obszarze Programy wybierz opcję Odinstaluj program.

  2. Wybierz program z listy, który chcesz zainstalować.

  3. Kliknij Odinstaluj (lub Odinstaluj/Zmień system Windows w systemie Vista) i, jeśli tak, postępuj zgodnie z instrukcjami lub motywuje do odinstalowania aplikacji.

  4. Uruchom ponownie komputer.

  5. Generalnie uruchom ponownie proces instalacji dla każdego programu, który chcesz zainstalować.

   

   

  Przyspiesz swój komputer już dziś dzięki temu łatwemu w użyciu pobieraniu.
  < p>

  Jak uzyskać naprawę usługi instalatora systemu Windows?

  Kliknij Start, a następnie kliknij Uruchom. (Prawdopodobieństwo badania przesiewowego (pokazane poniżej na potrzeby tego kroku).W polu Otwórz wpisz msconfig skonsolidowane z i kliknij OK.Na karcie Usługi kliknij pole Znajdź następny — Instalator Windows.Kliknij OK, a następnie przejdź do Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.Zainstaluj ponownie pakiet Office.

  Jak zmniejszyć usługę Instalatora Windows?

  Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz MSIEXEC / UNREGISTER, a następnie kliknij przycisk OK. Nawet jeśli zrobisz to doskonale, bez wątpienia może się wydawać, że nic się nie dzieje.Kliknij przycisk Start, kliknij Uruchom, wpisz MSIEXEC / REGSERVER, a następnie kliknij OK.Spróbuj ponownie, korzystając z działającej aplikacji korporacyjnej opartej na Instalatorze Windows.

  Jak zaangażować się w aktualizację Instalatora Windows Vista?

  Kliknij Start, kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij. Bezpieczeństwo.W witrynie Windows Update przejdź do Sprawdź aktualizacje. Ważny. To nowe wypełnienie startowe musi być zainstalowane w działającym systemie operacyjnym Windows Vista. Nie możesz zainstalować tej usługi na świetnym obrazie offline.

   

   

   

  Windows Installer Service Windows Vista
  Windows Installer Service Windows Vista
  Servizio Di Installazione Di Windows Windows Vista
  Windows Installer Service Windows Vista
  Service D Installation De Windows Windows Vista
  윈도우 인스톨러 서비스 윈도우 비스타
  Servico Windows Installer Windows Vista
  Sluzhba Ustanovshika Windows Windows Vista
  Windows Installer Service Windows Vista
  Servicio De Instalador De Windows Windows Vista