Förslag Som åtgärdar Oracle SQL -fel 1480

Nyligen har vissa läsare stött på den välkända felkoden Oracle SQL Error 1480. Det här problemet kan uppstå för flera komponenter. Låt oss nu prata om några av dem.

Rekommenderas

 • 1. Ladda ner Fortect
 • 2. Följ instruktionerna på skärmen för att köra en skanning
 • 3. Starta om din dator och vänta på att den ska slutföra genomsökningen, följ sedan instruktionerna på skärmen igen för att ta bort eventuella virus som hittats genom att skanna din dator med Fortect
 • Få fart på din dator idag med denna lättanvända nedladdning.

  Oracle -fel 1480 kastas när du försöker kan du skanna en låda genom 02524 (Avvisa låda) även genom sorteringsgränssnittet. Oracle -nummer 1480 visas när du försöker skanna en tvåa före 02524 (vidarebefordrare) eller till formatgränssnittet.

  Message_id är det faktiska fel -ID: t för rollbyteshändelsen, troligen 1480. För ett heltal Job_id har du investeringen för att skapa ett SQL Server Agent -jobb där det körs när denna varning inträffar. Job_id är definitivt alltid job_id för ett SQL Server Agent -jobb.

  Denna sida https://community.oracle.com/tech/developers/discussion/2467822/ora-01480-trailing-null-missing-from-str -bind-value-in-pro-c ett tekniskt problem uppstod. Vi är medvetna om komplikationen och vi arbetar med att åtgärda det så snart som möjligt.

  Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

  oracle sql issue 1480

  Att tala med en Oracle -säljare: 1.800.ORACLE1.

  För att kontakta Oracle -huvudkontoret från var som helst i skulle jag säga världen: 1.650.506.7000.

  För tekniskt stöd i USA: 1.800.633.0738.

  NVARCHAR2 -kramen kan innehålla upp till 1000 tecken.

  De faktiska uppgifterna är dock upp till största möjliga byte 4000.

  Båda storleksgränserna har respekterats vid körning.

  oracle sql misstep 1480

  Påverkan på teckenkodning som semantiska tecken med NVARCHAR2 -minne

  är vanligtvis NCHAR-, NVARCHAR2- och NCLOB Unicode -datavarianten. Datum i reserverade kolumner för Unicode -datummärken lagras tydligt uteslutande i sina egna Unicode -kodningar

  oavsett databasteckenprogrammet.

  Denna Unicode -kodning bestäms av typen av databasegenskapen NLS_NCHAR_CHARACTERSET.

  Maximal storlek på nvarchar2 är 4000 byte, NLS_NCHAR_CHARACTERSET är AL16UTF16 eller AL32UTF8

  – AL16UTF16 är en korrekt lång teckenuppsättning där varje typ avbildas med 2 byte.

  – AL32UTF8 är den teckenuppsättningen med variabel längd, varje tecken visas med en till fyra byte.

  Om NLS_NCHAR_CHARACTERSET kan ställas in på AL32UTF8 kan du slå strängen med det största antalet byte på 4000 byte i From nvarchar2, OpenEdge UTF-8-klient, dvs h.

  4000 skyddade enbytehjältar

  2000 tecken i 2 byte och även multimedia

  Rekommenderas

  Körs din dator långsamt? Har du problem med att starta Windows? Misströsta inte! Fortect är lösningen för dig. Detta kraftfulla och lättanvända verktyg kommer att diagnostisera och reparera din dator, öka systemets prestanda, optimera minnet och förbättra säkerheten i processen. Så vänta inte - ladda ner Fortect idag!

 • 1. Ladda ner Fortect
 • 2. Följ instruktionerna på skärmen för att köra en skanning
 • 3. Starta om din dator och vänta på att den ska slutföra genomsökningen, följ sedan instruktionerna på skärmen igen för att ta bort eventuella virus som hittats genom att skanna din dator med Fortect

 • 1333 3-byte skyddade tecken

  1000 textbokstäver i 4 byte kodning

  Om NLS_NCHAR_CHARACTERSET nästan säkert också är AL16UTF16 kan du lägga till en sträng som erbjuder maximalt 4000 byte till From nvarchar2, det vill säga OpenEdge UTF-8-klienten. H. Samling bland upp till 2000 tecken.

  oracle sql error 1480

  NLS_LENGTH_SEMANTICS kommer sannolikt även att tillämpa Unicode på datatyper (NCHAR-, NVARCHAR2-, CLOB- och NCLOB-kolumner, som vanligtvis måste vara teckenbaserade), endast CHAR- och VARCHAR2-kolumner

  Felmeddelanden

  Dataservern kommer bokstavligen att vara omedveten om fördelarna med NLS_NCHAR_CHARACTERSET och ställer in maximal längd på NVARCHAR2 -arenan till 4000 tecken faktiskt En schematisk planering av en dataserver.

  För en personuppgiftsserver måste måttenheten vara ett antal tecken, inte antal byte.

  Därför genereras ett fel direkt efter detta av – alla dataservrar om strängen granskas 4000 tecken längre och SQL -satsen vanligtvis inte genereras:

  Leendet på detta rör, infogat eller bara uppdaterat, är för tungt (4212)

  Om hela strängen matchar problemet inom <= 4000 tecken kan SQL -satsen också genereras av dataservern, men transporteras till databasen.

  Oracle DB Vehicle Engine uppskattar storleken på alla strängar vid byte. Om stränglängden är> fyra ett stort antal byte i kodningen som anges av parametern NLS_NCHAR_CHARACTER tenderar Oracle -klientgränssnittet att returnera ett särskilt följande fel till den generiska DataServer -motorn:

  ORA-01480: bakre noll saknas direkt från STR-inspelning

  Den faktiska informationen är dock ofta upp till 4000 byte.

  NCHAR, NVARCHAR2 och NCLOB är Unicode -datatyper. Lagrade statistikkolumner för Unicode -datumtyper kan bara lagras i deras egna Unicode -kodningar

  Den mest effektiva storleken på nvarchar2 är 4000 byte, vilket visas av NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16 eller AL32UTF8

  – AL16UTF16 är teckenuppsättningar med konstant längd där varje komponent representeras av 2 byte. AL32UTF8

  – kommer förmodligen att vara teckenuppsättningar med variabel längd, varje avatar representeras av upp till 4 byte.

  Om NLS_NCHAR_CHARACTERSET förmodligen är inställt på AL32UTF8 kan vem som helst använda en sträng upp till 1000 byte i From nvarchar2, OpenEdge UTF-8-klient, dvs b.

  Om NLS_NCHAR_CHARACTERSET vanligtvis är inställt på AL16UTF16 kan du söka efter en sträng som hjälper 4000 byte, det vill säga en sträng på upp till 2000 tecken, i From nvarchar2, en OpenEdge UTF-8-klient.

  Båda begränsningszonerna måste bestämmas samtidigt med körningen.

  Påverkan av karaktärsval och semantik på NVARCHAR2 garagekapacitet

  NLS_LENGTH_SEMANTICS använder inte Unicode-datatyper (NCHAR-, NVARCHAR2-, CLOB- och NCLOB-innehåll, som kontinuerligt är teckenbaserade), utan gäller direkt för CHAR- och VARCHAR2-innehåll

  Dataservern känner inte ofta till värdet för NLS_NCHAR_CHARACTERSET och ställer in den maximala sektorslängden för NVARCHAR2 till 4000 tecken när den går igenom dataserverschemat.

  För historikservrar är enheten antalet producerar, inte antalet byte.

  Därför genereras det faktiska nya spårningsfelet av nummerservern om strängen verkligen är längre jämfört med 4000 tecken och varje SQL -sats sannolikt inte genereras:

  Den här placerade eller uppdaterbara raden skapades (4212)

  Om strängen matchar omständigheten inom <= 4000 tecken genereras SQL -rapporten av dig, dataservern och transporteras till databasdatabasen.

  Oracle -algoritmen uppskattar storleken på en teckensträng tillbaka byte. Om teckensträngen är längre jämfört med vilka fyra tusen byte i kodningen som helt enkelt angav parametern NLS_NCHAR_CHARACTER, kan Oracle -klientgränssnittet mycket väl returnera följande fel så att du kan trolla fram DataServer -motorn:

  Få fart på din dator idag med denna lättanvända nedladdning.

  Oracle Sql Error 1480
  Oracle Sql Fehler 1480
  Errore Sql Oracle 1480
  Oracle Sql Fout 1480
  Erreur Oracle Sql 1480
  오라클 Sql 오류 1480
  Oracle Sql Error 1480
  Oshibka Oracle Sql 1480
  Blad Oracle Sql 1480
  Error De Sql De Oracle 1480